Thực hành kế toán trên phần mềm Fast và Misa

Đặc điểm nổi bật

Học viên có kiến thức về quy trình kế toán trên các PHẦN MỀM KẾ TOÁN , áp dụng cho 2 phần mềm FAST và MISA, phổ biến nhất hiện nay.

Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp. Sau 1 thời gian làm việc và rèn luyện học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ, hoặc tìm các công ty lớn hơn.

Khóa học cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.

CHI TIẾT KHUYẾN MÃI

CHI TIẾT KHÓA HỌC

MÔ TẢ KHOÁ HỌC

Nhiều doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng PHẦN MỀM KẾ TOÁN nhưng người học hay người làm chưa thành thạo. Nhiều loại phần mềm đang được các công ty sử dụng, nên khi thay đổi môi trường công việc, người làm gặp khó khăn khi tiếp cận. Chính vì vậy khóa học này đã ra đời để giải quyết các khó khăn đó:

– Nội dung chính: Sử dụng PHẦN MỀM KẾ TOÁN trong công tác kế toán của doanh nghiệp (cài đặt phần mềm, kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách, hệ thống báo cáo tài chính).

– Lộ trình môn học  Chia làm 3 phần chính (cài đặt và kê khai số liệu công ty, các phân hệ kế toán, hệ thống sổ sách và BCTC )

– Hình thức học: Người học được học PHẦN MỀM KẾ TOÁN trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Sau khóa học, người học có thể áp dụng ngay trong công việc thực tế.

– Phương pháp giảng dạy: Giới thiệu khái quát những kiến thức cơ bản. Phần thực hành, giảng viên hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm và các chứng từ thật.

– Khóa học cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa cho cả khóa học, giảng viên hướng dẫn thực hành trực tiếp.

HIỆU QUẢ ĐẦU RA KHÓA HỌC

Sau khóa học:

– học viên có kiến thức về quy trình kế toán trên các PHẦN MỀM KẾ TOÁN , áp dụng cho 2 phần mềm FAST và MISA, phổ biến nhất hiện nay.

– Áp dụng ngay trong công việc kế toán doanh nghiệp. Sau 1 thời gian làm việc và rèn luyện học viên có thể nhận thêm việc về làm kế toán dịch vụ, hoặc tìm các công ty lớn hơn.

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

– Người làm kế toán, sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 chuyên ngành kế toán, những người quan tâm tới kế toán máy.

– Những người học và làm kế toán, hoặc chuẩn bị làm kế toán.

– Những người có kiến thức cơ bản về kế toán.

YÊU CẦU KHOÁ HỌC

– Bạn cần có máy tính hoặc smartphone có kết nối Internet ổn định.

– Bạn cần cài đặt phần mềm Fast và Misa phiên bản demo.

– Có kiến thức cơ bản về kế toán


 Chương I: Giới thiệu tổng quan


  •  Bài 1: Giới thiệu khóa học và cung cấp tài liệu học tập

  •  Bài 2: Tổng quan về các phần mềm kế toán P1

  •  Bài 3: Tổng quan về các phần mềm kế toán P2

  •  Bài 4: Tổng quan về các phần mềm kế toán P3

 Chương II: Nội dung khóa học


  •  Bài 1: Giới thiệu tổng quan phần mềm Fast

  •  Bài 2: Cài đặt phần mềm Fast

  •  Bài 3: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin P1

  •  Bài 4: Nhập số dư tài khoản công ty và khai báo thông tin P2

  •  Bài 5: Kế toán tiền mặt

  •  Bài 6: Kế toán tiền mặt (Fast)

  •  Bài 7: Kế toán tiền mặt (Misa)

  •  Bài 8: Kế toán tiền gửi ngân hàng

  •  Bài 9: Kế toán tiền gửi ngân hàng (Fast)

  •  Bài 10: Kế toán tiền gửi ngân hàng (Misa)

  •  Bài 11: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài (Fast)

  •  Bài 12: Kế toán mua vào, dịch vụ mua ngoài (Misa)

  •  Bài 13: Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

  •  Bài 14: Kế toán tài sản cố định (Fast)

  •  Bài 15: Kế toán tài sản cố định (Misa)

  •  Bài 16: Kế toán công cụ dụng cụ

  •  Bài 17: Kế toán hàng tồn kho

  •  Bài 18: Kế toán hàng tồn kho (Fast)

  •  Bài 19: Kế toán hàng tồn kho (Misa)

  •  Bài 20: Kế toán bán hàng

  •  Bài 21: Kế toán bán hàng (Fast)

  •  Bài 22: Kế toán bán hàng (Misa)

  •  Bài 23: Kế toán tiền lương

  •  Bài 24: Kế toán tiền lương (Fast)

  •  Bài 25: Kế toán tiền lương (Misa)

  •  Bài 26: Kế toán tính giá thành

  •  Bài 27: Kế toán tính giá thành (Fast)

  •  Bài 28: Kế toán tính giá thành (Misa)

  •  Bài 29: Kế toán xác định kết quả kinh doanh

  •  Bài 30: Kế toán xác định kết quả kinh doanh (Fast)

  •  Bài 31: Hệ thống sổ và BCTC

  •  Bài 32: Kết chuyển Misa

  •  Bài 33: Khai báo trên Misa

 •  Bài 34: Tổng kết khóa học và file đáp án

Xem Thêm Nội Dung

Viết một bình luận