Thẻ Học Lập Trình Online

Đặc điểm nổi bật

  • Giải pháp kết hợp học và chơi, giảm hội chứng tăng động, giảm chú ý, tăng tư duy logic – sáng tạo, hiệu quả làm việc nhóm.
  • Scratch hỗ trợ rất nhiều các ngôn ngữ trong đó có cả tiếng Việt rất trực quan và dễ hiểu.
  • Lựa chọn 1 trong bất kỳ khóa học nào tại website www.daylaptrinh.net như Scratch, App inventor hay lập trình điều khiển robot.

CHI TIẾT KHUYẾN MÃI

Thẻ Học Lập Trình Online, gồm các khóa học:
  • Khóa học lập trình với Scratch dưới 10 tuổi
  • Khóa học lập trình với Scratch trên 10 tuổi
  • Khóa học lập trình điều khiển Robot
  • Khóa học lập trình App Inventor
Tài liệu khóa học

b7ff755fdb80a9c46c806be22385fddf

6efa71d89ecaf89e57b484a9b6e68a76
Chi tiết khóa học
Khóa học lập trình với Scratch dưới 10 tuổi

Bài 1: Giới thiệu khóa học và hướng dẫn cách học

Bài 2: Mèo đuổi chuột: Vị trí bắt đầu của nhân vật

Bài 3: Mèo đuổi chuột: Đổi hướng cho nhân vật

Bài 4: Mèo đuổi chuột: Chú chuột di chuyển

Bài 5: Mèo đuổi chuột: Hoàn thiện chương trình mèo đuổi chuột

Bài 6: Thiệp: Tạo nền và chong chóng

Bài 7: Thiệp: Lập trình chong chóng xoay

Bài 8: Thiệp: Thêm chữ và hiệu ứng cho chữ

Bài 9: Thiệp: Lập trình cho bóng bay

Bài 10: Thiệp: Vị trí bắt đầu của các nhân vật

Bài 11: Thiệp: Bóng bay bay lên từ vị trí ngẫu nhiên

Bài 12: Thiệp: Thêm nhân vật từ thư mục và lập trình cho nến

Bài 13: Thiệp: Mũ và pháo

Bài 14: Thiệp: Thêm âm thanh cho chương trình

Bài 15: Thiệp: Tạo bản sao và lập trình cho bản sao

Bài 16: Thiệp: Hoàn thiện chương trình thiệp sinh nhật

Bài 17: Đường lên đỉnh Olympia: Vẽ bản đồ

Bài 18: Đường lên đỉnh Olympia: Vẽ núi và mây

Bài 19: Đường lên đỉnh Olympia: Lập trình cho mèo máy nói

Bài 20: Đường lên đỉnh Olympia: Giới thiệu về biến

Bài 21: Đường lên đỉnh Olympia: Mèo máy tính toán

Bài 22: Đường lên đỉnh Olympia: Doraemon đưa ra câu hỏi

Bài 23: Đường lên đỉnh Olympia: Doraemon kiểm tra câu trả lời

Bài 24: Đường lên đỉnh Olympia: Lập trình cho Nobita

Bài 25: Đường lên đỉnh Olympia: Hoàn thiện chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Bài 26: Phòng thủ biển Đông: Giới thiệu chương trình vẽ vẽ bản đồ Việt Nam

Bài 27: Phòng thủ biển Đông: Vẽ pháo và tàu

Bài 28: Phòng thủ biển Đông: Lập trình cho pháo

Bài 29:Phòng thủ biển Đông: Lập trình cho lửa

Bài 30: Phòng thủ biển Đông: Vị trí của tàu khi hướng về đảo Hoàng Sa

Bài 31: Phòng thủ biển Đông: Vị trí của tàu khi hướng về đảo Trường Sa

Bài 32: Phòng thủ biển Đông: Tàu tạo bản sao và bản sao di chuyển tới mục tiêu

Bài 33: Phòng thủ biển Đông: Bắn và tính điểm

Bài 34: Phòng thủ biển Đông: Hoàn thiện chương trình

Xem Thêm Nội Dung

Viết một bình luận